03 december 2008

Gebinten.nl

De leverancier van onze eikenhouten vierkants constructie is Gebinten.nl. Onderstaand een stukje tekst van hun website.

Gebinten.nl is een initiatief van Bouwbedrijf Huiskamp in samenwerking met de historische houtzagerij ‘De Lintumsmolen’. De houtzagerij is oorspronkelijk gesticht door bewoners van het scholtengoed ‘Het Lintum’ in Winterswijk.
Een scholtengoed is ontstaan als een beheersinstituut voor de graven van Gelre teneinde de landerijen te ontginnen en agrarisch te gebruiken, met de medewerking van verschillende pachtboeren, waarbij een deel van de opbrengst moest worden afgedragen aan het hof. De naam ‘Scholte’ betekent dan ook ‘schuldig’ voor het af te dragen gedeelte van de oogst.
Door de bosrijke omgeving van Winterswijk werden voor het onderhoud en de nieuwbouw van gebouwen ter plekke zagerijen en steenbakkerijen gesticht. Hiervan is ‘De Lintumsmolen’ een voorbeeld.

Op de website http://www.gebinten.nl/referentiewerken.asp is onze boerderij opgenomen als één van de referentiewerken. Als je op die site een kijkje wil nemen, vind je ons huis als je op het linker plaatje klikt.

Vandaag stuurde ik wat interieur foto's en ook enkele foto's van de buitenkant. Deze foto's zullen t.z.t. op hun site verschijnen.

Geen opmerkingen: