07 februari 2007

Meerwerk....

Vanmiddag ben ik uitgenodigd bij de aannemers Offeringa en Verbart om over de meerwerk rekening te praten. De lijst is best lang. Achtereenvolgens komen aan de orde:
-Het tekenwerk in AutoCad
-Het eikenhouten vierkant van de Lintumsmolen
-De te bouwen twee verdiepingen steiger t.b.v. de bouw van het vierkant
-De speciaal te huren kraan
-De 2 stuks 3 x 1.5 meter glazen deuren binnen de houten dorsdeuren
-De centrale stofzuiginstallatie
-De op afstand bedienbare automatisch openende dubbele garagedeuren
-Het heiwerk en extra fundering van het terras aan de achterzijde
-Het kozijn op de 1e verdieping slaapkamer met zicht naar buiten door de dorsdeuren
-De kosten van de grotere koekoek
-Aanbrengen extra goten naast koekoek
-Aanbrengen hanenkammen boven deur en ramen aan de voorzijde
-Aanbrengen 3.70 mtr hoge Vlizotrap
-Aanbrengen speciale goten tussen stolp en garage
-Extra Velux dakraam op zolder westzijde
-Uitstortgootsteen garage en buitenkraan
-Betere aftimmering (gips) van de kap
-Kosten constructeur.
Ik zal de lezers niet vermoeien met de meerprijs, maar even slikken is het wel.
Hoe dan ook, wie A zegt moet ook B zeggen. Het geheel uitvoeren van de draagconstructie in eikenhout is prachtig. Ook de constructie van alle draagvloeren met zware eikenhouten balken met daarin uitsparingen voor de raveelbalken is erg fraai.
De meerprijs voor de met gele Waaltjes opgemetselde poeren onder de vierkantsbalken overleeft het niet. Marian vindt dat erg oubollig, hoewel de boerderijen er normaal wel mee worden uitgerust. Op de foto een voorbeeld van een poer in de boerderij van Verbart. In een woonomgeving worden de normale stenen vervangen door kleine gele 'Waaltjes'.
Vroeger werden er vier grote gaten in de grond gespit, tot wel 2,5 meter diep. Op de bodem van de kuil werden koeienhuiden neergelegd. Daarop werd de zogenaamde poer opgemetseld die er uitziet als een soort piramide. Het bovenste deel van de poer komt dan boven de begane grondvloer uit. Daarbovenop wordt meestal een houten klos gelegd en daarop rust dan de vierkantspaal. Bij onze stolp is dit natuurlijk onzin, er ligt een dijk van een fundering en dus is het opmetselen van poeren uit historische overwegingen aardig, maar nutteloos. Het verkort de lengte van de vierkantspaal, niet mooi en dus gebeurt het niet.
Ik maak een foto van de bij Verbart klaarstaande kozijnen. Het ziet er heel degelijk uit. Het verfwerk is heel solide, het afschilderwerk zal beperkt blijven tot één laag. Wel stel ik vast dat er geen voorzieningen voor de suskasten zijn aangebracht. Suskasten zijn continu ventilatieopeningen boven de kozijnen die wel de ventilatie mogelijk maken, maar het geluid van buiten uitbannen. De kozijnen zullen alsnog worden aangepast voor de suskasten.
Aan het eind van de bespreking geef ik akkoord voor alles, op een zure appel moet je niet te lang kauwen :).

Geen opmerkingen: