28 februari 2007

Metselen buitenmuren gestart

Buiten het zicht van de webcam is vader Offeringa al begonnen met het opmetselen van de buitenmuren van de garage. Het moet gezegd, het ziet er schitterend uit. Ik maak een paar foto's.
Morgen gaan we naar de Lintumsmolen in Woold bij Winterswijk. Vervolgens kijken we of een reis naar Gasselte naar Natuursteen Holland er nog inzit. Het is 150 km naar het noorden, maar goeddeels over provinciale wegen.
De wijzigingen van de ramen ligt de aannemer wat rauw op de maag. Nadat de laatste revisietekening ruim een week geleden naar de gemeente is verzonden, bedenkt Wim weer wijzigingen. Ik bied William aan dit zelf met de gemeente te overleggen, een pak van zijn hart.
Vanmiddag een gesprek gehad met de heer Van Diepen van Kodi in Heerhugowaard. Kodi is specialist in warmtepompen en andere energiebesparende technieken. Op dit moment is de stand van de techniek zo dat warmtepompen voor verwarming een energiebesparing geven van 50%. Stel dat er in de stolp op jaarbasis 4000 m3 gas wordt verbruikt, dan kan dit tot 2000 m3 worden teruggebracht, het verbruik van een normale eengezinswoning. De investering is zeker 25.000 euro. Dit betekent bij een gasprijs van 60 eurocent per m3 dat er 1200 euro per jaar wordt bespaard. De snelle hoofdrekenaars onder ons zullen direct vaststellen dat de investering een rendement van 5% heeft, i.c. in 20 jaar is terugverdiend. Dat is een lange termijn. Zou het aardgas in de komende tijd flink duurder worden, wie zal het zeggen, dan kan de terugverdientijd - veel - korter worden.
Een koppeling met koeling valt wel gunstig uit. Airconditioning in een dergelijke grote ruimte kost 3x zoveel als koeling op basis van een warmtepomp.
Moeilijke afwegingen waarbij de investering feitelijk een te lange terugverdientijd heeft, maar waarbij het milieu wel gediend is.

Geen opmerkingen: