13 februari 2007

Weer aan het werk en isolatie vraagstuk

Vandaag zie ik op de webcam een kleine graafmachine aan het werk, daarover straks meer.
Ik ben naar aanleiding van een emailtje van Erik Franke van Passiefhuis.nl - met dank voor de tip van ligfietser Ful Valstar - tot de conclusie gekomen dat de stolp weliswaar aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet, en daar zelfs iets bovenuit komt, maar dat met een overzichtelijke investering de isolatiewaarde flink kan verbeteren.
Rob Verbart meldt dat de kap nu 12 cm harde isolatie zal krijgen. Het is zonder enige bouwkundige aanpassing mogelijk de dikte van de isolatie te verhogen tot 18 cm. De sporenconstructie van de kap staat dit zonder meer toe.
Voor de muren bel ik met William Offeringa. Hij zegt dat er nog geen isolatiemateriaal is besteld. Dit maakt het mogelijk om de geplande 10 cm Rockwool isolatie te vervangen door bijv. een PUR of een PIR materiaal. Rockwool of steenwol is een open isolatiemateriaal van gesponnen vulkanische steen. Het is een redelijk en goedkoop isolatiemateriaal. PUR en PIR producten zijn gebaseerd op polyurethaan met een gesloten cel. PIR is PUR met een aluminium laag. Deze platen van bijv. Recticel hebben bij een gelijke dikte een 35% hogere isolatiewaarde. Dus de geplande Rc-waarde 3.0 zou beter kunnen worden dan Rc 4.0. Kan de steenwol tijdens het opmetselen van de binnenmuren direct worden aangebracht, de PUR/PIR platen moeten later door het boren van 5 ankers per m2 worden bevestigd. Zowel Rob als William laten de meerprijs weten.
William zegt dat de graafmachine bezig is met het aanhelen van de grond tegen de fundering. De bereikbaarheid verbetert daarmee en het werk vergemakkelijkt daardoor. Morgen zullen de kalkzandsteenblokken worden aangevoerd. Vader Offeringa staat al ongeduldig klaar en wil dolgraag met metselen beginnen.

Geen opmerkingen: