12 maart 2007

Verwarming en koeling

In het project is een HR CV ketel met 150 liter boiler voorzien, aangesloten op normale radiatoren. Bij een inhoud van de stolp van ruim 1000 m3 zal het gasverbruik normaal rond de 5000 m3 per jaar bedragen. De verbeterde isolatie zal het verbruik met 20% verminderen, maar altijd nog 4000 m3 bedragen. Zijn er alternatieven? Een uitgebreide zoektocht op het internet leert dat de nu in ontwikkeling zijnde 'thuiscentrale' een oplossing kan zijn. Deze thuiscentrale is een HR CV ketel met een kleine ingebouwde elektriciteitscentrale. Deze generator levert 80% van de elektriciteit die een gezin nodig heeft. Is er stroom over, dan kan dit worden terug geleverd aan het net. Mooi.... maar pas in 2008 leverbaar.
Het ontwikkelen van de thuiscentrale is een initiatief van o.m. de GasUnie, onze nationale gasproducent. Is dat niet enigermate verdacht? Ik ben van mening dat dit met een volmondig ja moet worden beantwoord. De overheid krijgt een groot deel van de aardgasbaten in de schatkist. Het stimuleren van initiatieven om het gasverbruik extreem te verminderen, bijv. door het financieel steunen van een grootschalige invoer van warmtepompen, snijdt 'vadertje staat' kennelijk teveel in eigen vlees.
Het is namelijk helemaal niet nodig om gas te verbranden voor het verwarmen van je huis. Al vele jaren is de zogenaamde 'warmtepomp' een uitstekend alternatief. Een warmtepomp is een systeem dat de warmte in de lucht, het water of de bodem gebruikt voor verwarming en bereiding van warm water. Het werkt als een omgekeerde koelkast. Het principe wordt in bijgaande tekeningen toegelicht. Het systeem dat wij zullen kiezen zal bestaan uit een aantal bronpijpen die tot 20 meter in de grond worden gedrukt of geboord. Het wordt in ieder geval een gesloten systeem, er zal geen oppompen en terugpompen van grondwater plaatsvinden. Een dergelijk open systeem, mevrouw Jorritsma weet daar nu alles van, behoeft een vergunning van de provincie. Hoewel het rendement erg hoog is, in de zomer wordt warmte ondergronds opgeslagen, in de winter kan die weer worden benut, kiezen wij voor het gesloten vergunningvrije systeem. Het open systeem is in staat om bij een verbruik van 1 KW, 5 KW warmte te winnen. Het gesloten systeem levert een winst van 4 KW per verbruikte KW. Dit is een rendement van 400%, heel wat beter dan de 94% die de beste HR CV ketel kan halen.
De warmtepomp zal in de garage worden geïnstalleerd. Dit is een ideale plek omdat de ruimten waarin het verbruik van warm water plaats vindt direct daaraan grenzen. Het ruimtebeslag van 2 m2 voor de warmtepomp en het boilervat is daar geen probleem.
De geologische omstandigheden van De Woude zijn niet ideaal door de veenachtige structuur van de ondergrond. Er zal dus vrij diep moeten worden geboord.
Het financiële plaatje is nog een lastige opgave. Een simpel rekensommetje leert dat 4000 m3 gas nu 2400 euro kost. Het stroomverbruik - de warmtepomp gebruikt krachtstroom - zal ongeveer 960 euro per jaar meer kosten. De meerkosten van de warmtepomp bedragen 10 tot 15 duizend euro t.o.v. een HR CV ketel systeem. Dat levert een 'terugverdientijd' op van zo'n 10 jaar. Dit is eigenlijk te lang, in de grote warmtepompsystemen voor bijv. kassen en ziekenhuizen, wordt gerekend met een terugverdientijd van 3 tot 7 jaar.
Eén van de grote voordelen van een warmtepomp heb ik nog niet belicht. Behalve een mooie gelijkmatige temperatuur, kan dezelfde installatie ook koelen. Afhankelijk van de uitvoering kan de installatie de temperatuur in huis tussen 4 en 8 graden Celsius omlaag brengen. Simpelweg door in de zomer koud water door de slangen van de vloerverwarming te laten stromen.
Ik denk dat we er van mogen uitgaan dat de gasprijs zal stijgen, schaars goed wordt immers altijd duurder. Ook denk ik dat de elektriciteitscentrale die onderdeel is van de thuiscentrale los leverbaar zal worden. Dan zal het vrij hoge stroomverbruik van de warmtepomp ook nog eens voordelig kunnen worden opgewekt. De gebruikelijke verliezen die optreden in het traject van centrale naar verbruiker bedragen ruim 50% en kunnen worden vermeden door zelf de stroom op te wekken. Per saldo zal wel een klein beetje gas worden verbruikt, wij koken ook op gas, maar er ontstaat dan de meest energiezuinige situatie.

1 opmerking:

Anoniem zei

Voor een eerlijk objectief advies kan je ook bellen met SAPOR te Heemskerk 0251251558. Die lui zijn aan het pionieren op dit terrein.
Wederom groetjes Lars
nb. Gaat goed Wim en Mar!!!!