11 juli 2007

Veel keuzes en afbouwplanning?

Vandaag heb ik een vrije dag om samen met Marian voor het interieur keuzes te maken. Ingo Kuilboer en Minette Schiphorst van Dintra hebben een aantal voorstellen voorbereid. Wij zijn de hele ochtend bezig om alle mogelijkheden door te nemen. Wij hebben het gevoel weer een aantal stappen de goede kant op te maken.

Vanmiddag om half vier is er een bouwvergadering met aannemer Verbart en installateur Witte. Van Verbart is Robbert aanwezig, van Witte is André van de partij. Thomas heeft de installatie tekening van de gehele elektrische installatie netjes uitgewerkt. Alle stopcontacten, schakelaars, telefoon, TV en netwerk, zijn correct verwerkt tot cijfers en icoontjes. André is tevreden, hij kan hier uitstekend mee uit de voeten. Er worden nog wat wijzigingen aangebracht en het onderwerp 'afbouwplanning' komt ter sprake.
Dit is een wat gevoelig onderwerp omdat dat een verantwoordelijkheid van hoofdaannemer Offeringa is. Het maken van deze planning blijft helaas achterwege. Mogelijk heeft Offeringa het te druk met andere klussen. Dat zij het erg druk hebben blijkt wel uit het feit dat het leggen van de dakpannen nu al ruim vijf weken duurt en nog steeds niet klaar is.
Verbart, de onderaannemer, zal nu een planning maken en deze aan Offeringa meedelen. Ik hoop van harte dat dit de opleveringsdatum in september niet zal beïnvloeden.

Na de bespreking loop ik nog even de stolp in. Als eerste vallen me de enorme darsdeuren op die in de woonkamer staan. Ook het beslag, o.m. een meter lange hengen ziet er robuust uit. De deuren zijn van red ceder en daarom nog betrekkelijk licht van gewicht. Boven zijn de kozijnen naar de kamers aangebracht en is ook het plafond van de tweede verdieping van raggels voorzien. De leidingen van de verwarmings- en ventilatieinstallatie zijn, nu de knieschotten nog niet zijn aangebracht, overal te zien. Op het noordelijke dakvlak steekt de in- en uitlaatcombinatie van de warmteterugwin installatie door het dak naar buiten. De passing is nog niet helemaal OK, de feitelijke unit moet nog worden gemonteerd. Met deze installatie zal straks 96% van de warmte in de ventilatielucht worden teruggewonnen en de verse ventilatielucht worden voorverwarmd.

Robbert zal deze week de stolp geheel afsluitbaar maken. De darsdeuren worden gemonteerd en de beide toegangen krijgen nooddeuren.

Geen opmerkingen: