04 september 2007

Boren bronnen warmtepomp (vervolg)

De machine gaat draaien en komt maar heel moeizaam door de puinachtige bodem. Tegelijkertijd pompt de machine water rond de boorkop. De uit de pomp komende straal water met boorgruis wordt continu bekeken om vast te stellen of er voldoende water doorlatende zandlagen worden aangetroffen. Per meter diepte zie ik veen, klei, zand met schelpen en weer klei omhoog komen.
Om half elf verlaat ik de bouwplaats. De mannen zullen zeker 3 tot 4 dagen bezig zijn voordat de bronnen geboord zijn. In ieder gat worden er 2 x 2 polyethyleen slangen omlaag gelaten. Onderaan zijn de pijpen met een wit kunststof blokje met elkaar verbonden. Alle slangen, totaal 65x4x5, totaal 1300 meter lang, worden afgeperst om te controleren of ze waterdicht zijn.
Een andere ploeg zal de verbindingen maken en de slangen de stolp binnen brengen. De slangen worden gevuld met glycol, een soort koelmiddel dat de warmte in de grond snel aanneemt.

Geen opmerkingen: