06 december 2006

Bekisting fundering gereed

Gisteren is er toch nog heel wat werk verricht. Zij beginnen blijkbaar telkens wat later opdat zij gewoon bij daglicht aan de gang kunnen. Gisteren zijn alle werkvloertjes van beton afgemaakt en de wandbekistingen voor de te storten balken zijn gesteld. De wapening zit er ook al in dus.... laat het beton maar komen! Ben benieuwd wanneer zij dat gaan uitvoeren, want als eenmaal ontkist is .... dan kan het opmetselen (vuil werk) voor een deel beginnen en dan gaat het hard, dan zie je de boel uit de grond verrijzen! In de bekistingen zijn, waar nodig, pvc-doorvoeren gesteld (zie foto's) zodat kabels, leidingen enz. makkelijk naar binnen en buiten gevoerd kunnen worden. Ik heb nog geïnformeerd bij collega-constructeurs op mijn werk t.a.v. die opstorten van de betonpalen. Weliswaar zijn die betonnen koppen pas echt hard na 28 dagen maar er is natuurlijk een verschil of je de boel maximaal met gewicht gaat belasten dan wel constructief gewoon verder moet kunnen werken. Nu wordt de boel nog nauwelijks belast. Constructief verder werken kan al onder deze weersomstandigheden na drie dagen. Er is dus niks aan de hand omdat er al veel meer dan drie dagen verstreken zijn..... Toch altijd aardig om even uit te zoeken!
Thomas

Geen opmerkingen: