25 juni 2008

Beschoeiing aan de Markervaart

Gisteren is een begin gemaakt met de beschoeiing voor de stolp. Ik zie plotseling mijn vlonder waar mijn roeiboot aan vast ligt in de kraan hangen. 'Hoho Rudolf' ik moet de boot nog verhalen. Ook de roeiboot van buurman Bert Visser is nog maar heel moeizaam te bereiken. Ik haal de sleutel van het slot van de boot en verplaats ook deze. De gehele oude beschoeiing moet worden verwijderd en de nieuwe moet op precies dezelfde plaats worden gezet. Dan wordt voorkomen dat de invaart van de sluis wordt beperkt. Ook houden de boten die bij het eetcafe De Woude willen afmeren zoveel mogelijk maneuvreer ruimte.
In de oude beschoeiing zijn op een veel plaatsen asbest platen geplaatst. Eigenlijk onvoorstelbaar om dit gevaarlijke spul hiervoor te gebruiken. Helaas is dit op De Woude vrij algemeen gebruikelijk. Mogelijk niet zo erg in een willekeurige sloot, maar hier zwemmen de kinderen een paar meter verder. In ieder geval worden de asbest cement golfplaten voorzichtig met de hand uit de prut getrokken en in stevig plastic verpakt. Morgen zal ik de platen inleveren bij de gemeente.
Ziggo, in de persoon van mensen van BAM, komt de kapotte TV kabel repareren. Dit gebeurt heel grondig.
Rudolf is een paar uur bezig met het weggraven van de oude beschoeiing. Onvoorstelbaar wat daar uit komt. Oude meerpalen van 7 meter lang, veel hout en zelfs een stalen stut komt boven water. Ook een flinke paling komt aan land. Het beest is heel moeilijk te pakken, maar als ie zich in het droge zand wentelt, pakt Ruurd de steeds zeldzamer vis en gooit hem weer in het diepe.

Geen opmerkingen: