27 augustus 2008

Drainage en kompasroos

Vandaag leggen Maurice en Rob drainage aan in de achtertuin. Eén plek tussen de perenboompjes blijft kletsnat en dat kunnen de bejaarde peertjes natuurlijk niet te lang verdragen. Nadat de nieuwe zoden deels zijn weggehaald spit Rob een gat. Direct staat het vol water dat niet wil zakken. Er wordt een lange sleuf gegraven naar de beschoeiing waarna een drainageslang wordt aangebracht. Even later is er nauwelijks nog iets van te zien.
De dijk wordt ontdaan van drie rijtjes stenen om water en stroom naar de overtuin te kunnen aanbrengen. Ook wordt een lege mantelpijp geplaatst voor toekomstig gebruik

De overtuin wordt vandaag aangepakt. Marcel Nielen bracht gisteren al een paar wagens grond en zand. De overtuin zal voor een groot deel uit gras bestaan. Centraal wordt een pleintje gemaakt met een vlaggenmast. Met dat pleintje heeft Wim een plan. Als navigatiefreak ben ik gek op sextanten, radionavigatie apparatuur zoals Decca, GPS en wat al niet meer. Al deze spullen heb ik tijdens zeiltochten op zee gebruikt en goeddeels nog in bezit.
Er is echter één hulpmiddel dat de eeuwen heeft overleefd en dat is het kompas. Waarom maken we dat pleintje niet in de vorm van een grote kompasroos? Zo gezegd zo gedaan. Op het internet scharrel ik een mooie 8-puntige kompasroos op. Nou Maurice en Rob nog enthousiast zien te krijgen. Dit is niet moeilijk, ze vinden het direct prachtig.
Ik maak een print op schaal 1:25 en kleur deze globaal in. De diameter wordt 4.25 meter. De grote donkerblauwe vlakken worden gemaakt van blauw hardsteen. De tegenkant wordt gemaakt van 5 duims walen die verticaal worden gestraat en strak zullen worden geslepen. De vier kortere gele punten van de tussenliggende windstreken worden gemaakt van boerengeeltjes. De grote cirkel wordt rondgestraat met 7 duims gebakken walen. Rob begint direct met het uitslaan van de maten op een meterslang stuk karton.
Centraal zal een 7 meter lange vlaggenmast worden geplaatst.
Als laatste zal er een schelpenpad langs de steigers worden aangelegd. Vanavond overleggen we met onze buren hoe de tuin onder en naast de treurwilg vorm zal krijgen. We zijn het snel eens, ook vanaf de dijk wordt een schelpenpad aangelegd dat langs de treurwilg naar het schelpenpad voor de steigers zal leiden.
Boomverzorger Rob Manuel zal de treurwilg ontdoen van de klimop en de boom snoeien zonder afbreuk te doen aan het schitterende uiterlijk. Ook de enorme heesterachtige begroeiing rond de treurwilg zal morgen worden verwijderd.
We worden het ook eens over de plaatsing van hekwerken aan weerszijden van de dijkweg. Het zal voor auto's moeilijker worden om voor de deur te parkeren. Voor het lossen van vrachtwagens zal ik met Folkert en Gertien van het eetcafe overleggen om de chauffeurs te bewegen hun lading voor onze parkeerruimte te lossen. Dan kunnen er ook nog rolstoelers, fietsers en gebruikers van een rollator zonder risico passeren.

Geen opmerkingen: