27 augustus 2008

Katriene Heuperman op bezoek

Vanmiddag staat Katriene Heuperman voor de deur. Zij is de laatste bewoonster van de gesloopte boerderij. Het wordt voor haar een emotioneel bezoek. Ze vertelt veel over de geschiedenis van de oude stolp. Veel wisten we wel, maar niet dat de boerderij 'wind en water' heette. Katriene vertelde dat dit ook letterlijk kon worden opgevat. De boerderij was zo bouwvallig dat wind en water vrij spel hadden. De fundering van het vierkant was ondermijnd door wortelgroei van een grote populier. Met zware spanbanden werd het verband van het vierkant enigermate in stand gehouden. Ze vertelt dat de projectontwikkelaar die op een gegeven moment de stolp had gekocht de spanbanden rond het vierkant heeft losgemaakt. Hierdoor stortte het gebouw feitelijk rond haar en haar spullen in.
Katriene is enthousiast over wat wij er van gemaakt hebben. Na een paar uurtjes reist ze weer naar Amsterdam. Een heel prettige ontmoeting.

Geen opmerkingen: